Návrat k tradici

Dům ve Fügnerově ulici č. 193 má hudební tradici, o čemž svědčí i lyra ve štítu domu. Před druhou světovou válkou zde žil a pracoval mistr houslař Josef Patočka, který se zabýval výrobou hudebních nástrojů. Jen na pouhých ... let dům ztratil kontakt s hudbou, která se dnes do něj vrací.

V domě byla v září 2010 otevřena prodejna s hudebními nástroji a hudebninami, která se snaží vyjít vstříc všem zákazníkům a jejich požadavkům. V nabídce naleznete nástroje strunné, dechové, ...  pouzdra, futrály a příslušenství. Krom toho nabízíme školy hry, zpěníky, notové sešity.... Bližší informace majdete v internetovém katalogu hudební nástroje a hudebniny.